SN: Alimenty na pełnoletnie dzieci

[fusion_text]W sprawie o rozwód sąd może orzec o obowiązku płacenia alimentów także na pełnoletnie dzieci – uchwalił Sąd Najwyższy w Uchwale z 28 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 77/12. W trakcie rozprawy rozwodowej Małgorzata N. złożyła wniosek, aby sąd zobowiązał jej męża Tadeusza N. do płacenia przez czas trwania rozprawy rozwodowej co miesiąc […]