[fusion_text]

Bez zasądzonych alimentów nie otrzymamy świadczenia 500+

Samotni rodzice składając wnioski o 500 zł na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października muszą mieć świadomość, że chociaż najważniejsze reguły rządowego programu 500+ pozostają bez zmian, to jednak pewne jego modyfikacje dotkną ich w szczególności. Nowelizacja ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.) przewiduje, że takie osoby będą musiały mieć zasądzone alimenty na dzieci. Od tej zasady będą wyjątki, gdy uzyskanie alimentów jest niemożliwe, bo np. drugi z rodziców nie żyje lub ojciec potomka jest nieznany.

W związku ze zmianą przepisów niektórzy rodzice występują o alimenty w ostatniej chwili. Co się stanie, gdy sprawa w sądzie nie zakończy się do momentu składania wniosku? Ministerstwo przygotowało poprawkę z myślą o takich sytuacjach. Gmina będzie zawieszać postępowanie w sprawie i wyznaczać trzymiesięczny termin, w którym będzie trzeba przedstawić dokumenty. Nie musi to być koniecznie wyrok, wystarczy zabezpieczenie na poczet powództwa alimentacyjnego.

Z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec 2016 r. wśród beneficjentów świadczeń wychowawczych było 393,3 tys. osób, które deklarowały samotne wychowywanie dziecka. Przy czym mogą wśród nich być zarówno rodzice, którzy faktycznie nie mają alimentów jak i tacy, którzy do tej pory nie ujawniali się z ich posiadaniem.

[/fusion_text]