Władza rodzicielska  przysługuje obojgu rodzicom w takim samym stopniu niezależnie od tego, czy żyją oni razem czy w rozłączeniu. Oboje rodzice mają równe prawa i obowiązki względem wspólnych dzieci.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd może orzec ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec jednego lub obojga rodziców.  Rozstrzygnięcia sądu określają sposób, w jaki rodzic może wykonywać władzę rodzicielską. Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej następuje poprzez:

  • zobowiązanie rodziców oraz dziecka do określonego postępowania polegającego w szczególności na współpracy z kuratorem

  • wskazanie jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu

  • określenie, o jakich sprawach dotyczących dziecka rodzice mogą decydować samodzielnie

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sąd może pozbawić rodzica lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody. Sąd pozbawi władzy rodzicielskiej jeżeli rodzice nadużywają tej władzy lub zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka. Trwałą przeszkodą może być min: przewlekła choroba uniemożliwiająca sprawowanie opieki nad dzieckiem, wyjazd rodzica za granicę bez zamiaru powrotu, umieszczenie w zakładzie karnym.

  • pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa

  • w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd może władzę rodzicielską przywrócić

 Nasz adwokat do spraw rodzinnych będzie reprezentował Twoje interesy w sądzie w sprawie o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

 

Jeżeli możemy Ci pomóc skontaktuj się z nami pod numerem 

+48 601 614 292 (Warszawa)

+48 608 638 183 (filia w Kielcach)

Niełatwo było znaleźć dobrego adwokata do spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Na szczęście trafiłam do Sicurezzy z polecenia i moja sprawa zakończyła się dla mnie korzystanie.

Danuta Kowalska

Myślałem, że czeka mnie pozbawienie władzy rodzicielskiej. Adwokat z tej kancelarii wiedział jednak jak mi pomóc. Sprawa zakończyła się dla mnie najlepiej jak mogła. Dziękuję Państwu bardzo.

Jerzy Wieczorek

Podejrzewam, że Pani Mecenas to najlepszy adwokat w Warszawie od spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Umiała mnie wesprzeć i doradzić na każdym etapie. Dzięki temu wygrałam.

Sylwia Sobolewska