W wyroku rozwodowym sąd z urzędu wydaje rozstrzygnięcie odnośnie ponoszenia przez rozwiedzionych małżonków kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci. Nie orzeka o alimentach na rzecz dzieci, które ukończyły 18 lat. Pełnoletnie dziecko może samodzielnie wystąpić o alimenty na swoją rzecz do właściwego sądu rejonowego. W sprawie rozwodowej sąd może jedynie – na czas toczącego się postępowania –  zabezpieczyć roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny, w tym obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci – tak Sąd Najwyższy w uchwale z 28 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 77/12.