Jeżeli do sprawy będzie potrzebne ustalanie stanu rachunku współmałżonka, należy wystąpić do sądu z wnioskiem, by zwrócił się do odpowiednich banków. Na żądanie sądu prowadzącego sprawę, bank jest zobowiązany udzielić informację o stanie konta danej osoby.