Podwyższenia zasądzonych przez sąd lub dobrowolnie ustalonych alimentów można domagać się w każdym czasie. Jedynym warunkiem jest  zmiana sytuacji. Może to być zmiana polegająca przede wszystkim na: zwiększeniu kosztów utrzymania dziecka poprzez: podwyższone opłaty związane z nauką, koszty udziału w zajęciach dodatkowych oraz rosnące wraz z wiekiem  koszty bieżącego codziennego utrzymania. Podwyższenia alimentów można domagać się również w sytuacji, gdy mamy wiedzę o zwiększonych zarobkach zobowiązanego do alimentacji. W każdej sytuacji należy udowodnić, że od czasu ustalenia wcześniejszych alimentów, potrzeby dziecka wzrosły lub zwiększyły się możliwości zarobkowe tego, kto alimenty płaci.