Obniżenia alimentów można domagać się w każdym czasie. Jedynym warunkiem jest  zmiana sytuacji. Może to być zmiana polegająca np. na: utracie pracy, obniżeniu zarobków, długotrwałej chorobie, bądź zmniejszeniu kosztów utrzymania dziecka. W każdym przypadku zmianę sytuacji należy udowodnić w sądzie stosownymi zaświadczeniami.