Aby założyć sprawę o rozwód, niezbędne są odpisy aktów stanu cywilnego, tj. akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci.