Przedmiotem sądowego podziału majątku jest tylko majątek wspólny małżonków, a więc ruchomości i nieruchomości nabyte podczas trwania małżeństwa.