Wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie. Stawki rozpoczynają się od 2000zł. Wysokość wynagrodzenia opiera się na przewidywanym nakładzie pracy przy danej sprawie i jej zawiłości. Przy ustalaniu wynagrodzenia bierzemy pod uwagę, czy sprawa dotyczy rozwodu z orzeczeniem o winie czy też bez oraz czy strony posiadają małoletnie dzieci, co do których istnieją sporne kwestie w zakresie uregulowania kontaktów czy alimentów.