Jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek o separację, to opłata wynosi 100 zł. Należy pamiętać, aby wniosek był podpisany przez obojga. Jeżeli pozew o separację składa tylko jeden z małżonków, to opłata wynosi tyle, co za sprawę o rozwód, czyli 600 zł.