Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba że co innego zostało ustalone w umowie majątkowej, jeśli została ona zawarta. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia udziałów z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do jego powstania.