Wysokość alimentów to wypadkowa potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej. W procesie o alimenty należy udowodnić odpowiednimi dokumentami zarówno koszty życia dziecka, jak i możliwości zarobkowe ojca.