Jeżeli jeden z małżonków żąda separacji, a drugi rozwodu, sąd bada, czy w danym małżeństwie jest jeszcze szansa na powrót małżonków do siebie. W takim przypadku sąd może orzec separację. Jeżeli sąd oceni, że nie ma szans na dalsze trwanie małżeństwa, orzeknie rozwód. Wyrok Sądu zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.