Strona dochodząca alimentów jest zwolniona z opłaty sądowej od pozwu.