Małżonkowie w każdym momencie trwania małżeństwa mogą dokonać umownego podziału majątku dorobkowego Mogą to zrobić w formie aktu notarialnego. Do tego potrzebna jest jednak zgoda małżonków co do sposobu tego podziału. W sytuacji gdy jest spór co do tego, jak podzielić majątek, konieczne jest rozstrzygnięcie sądu.