Sprawa o rozwód wymaga przeprowadzenia dowodu z przesłuchania małżonków. Jeśli sąd wzywa do osobistego stawiennictwa, to udział w rozprawie jest obowiązkowy. Na pozostałych terminach rozpraw, wystarczający jest udział adwokata.