Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wyłącza uprawnienia do sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem, które obejmują między innymi: odwiedziny, spotkania, czy telefony.