Po rozwodzie, kobieta może pozostać przy nazwisku byłego męża. Jeżeli chce wrócić do nazwiska, które nosiła przed ślubem, w terminie 3 miesięcy od rozwodu, może złożyć oświadczenie przed Kierownikiem USC i wrócić do panieńskiego nazwiska.