Aby sąd wydał wyrok bez orzekania o winie, oboje małżonkowie muszą się na to zgodzić. Jeżeli jeden z  małżonków założy sprawę o rozwód bez orzekania o winie, a drugi będzie chciał orzekać o winie, to sąd musi rozstrzygnąć, kto faktycznie jest winien rozpadowi związku – czy jeden z małżonków, czy też oboje.