Wynagrodzenie adwokata ustalane jest indywidualnie w oparciu o przewidywany nakład pracy, zawiłość oraz rodzaj sprawy. Każda sprawa rozwodowa jest inna. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę następujące aspekty: czy sprawa dotyczy rozwodu z orzeczeniem winy małżonka / małżonków, czy strony posiadają małoletnie dzieci, których kwestie winny być uregulowane w sprawie o rozwód, np. uregulowanie kontaktów, ustalenie miejsca pobytu, zasądzenie alimentów, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Ponadto należy zważyć, czy w postępowaniu rozwodowym rozstrzygane są sprawy o podział majątku, eksmisję, bądź korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków.