SN: Alimenty na pełnoletnie dzieci

W wyroku rozwodowym sąd z urzędu wydaje rozstrzygnięcie odnośnie ponoszenia przez rozwiedzionych małżonków kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci. Nie orzeka o